Užitečné odkazy


Lesy ČR, s.p.
www.lesycr.cz
Kalkulátor výtěžnosti nadzemní biomasy
www.kvnd2.forestoffice.eu

Informační server pro lesníky a myslivce
www.silvarium.cz
Biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití
www.biom.cz

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
www.uhul.cz
EnviWeb
www.enviweb.cz