Služby obcím

Obcím nabízím služby v oblasti údržby veřejné zeleně, zejména tedy kácení a ořez stromů včetně rizikového kácení stromů v blízkosti budov, elektrického vedení nebo cest za pomocí žebříků, horolezeckých pomůcek, případně vysokozdvižné plošiny. Dále nabízím odkup dříví z údržby zeleně. Dále mohu zajistit likvidaci dřevních zbytků (části stromů a keřů, větve).

Dále obcím nabízím služby v oblasti lesnictví (viz Služby v lesnictví), zejména tedy služby v oblasti pěstování i těžby dříví.